– Program Opieki dla Pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą

1. Do grupy dyspanseryjnej kwalifikowani są pacjenci, którzy mają świeżo rozpoznaną cukrzycę- nie chorowali dotąd na cukrzycę.

2. Celem grupy dyspanseryjnej jest:

a) Zwiększenie poziomu wykrywalności cukrzycy

b) Zwiększenie poziomu wiedzy na temat cukrzycy oraz metod jej zapobiegania

c) Poprawa wybranych wskaźników stanu zdrowia mających wpływ na redukcję

ryzyka rozwoju cukrzycy

3. Wizyta wstępna.

Zadania pielęgniarki:

– badanie cukru we krwi

-edukacja zdrowotna (materiały) dotyczące diety

– instrukcja dotycząca pomiaru cukru wraz z glukometrem

– omówienie objawów hiperglikemii i zasad postępowania z hiperglikemią

Zadania lekarza:

– badanie lekarskie z oceną

– zlecenie badania laboratoryjnego:, glukoza,

– skierowanie do poradni specjalistycznej w zależności od potrzeb.

I  kontrola za 3 miesiące.

Zadania pielęgniarki:

– kontrola pomiarów glikemii

– rozmowa na temat trudności związanych ze stosowaniem się do zaleceń,

– edukacja

Zadania lekarza:

– badanie lekarskie

– leczenie chorób związanych z otyłością ( nadciśnienie, wady postawy, zaburzenia gospodarki lipidowej, zaburzenia gospodarki węglowodanowej )

– wsparcie w działaniu edukacyjnym,

– kontrola badań laboratoryjnych (morfologia, glukoza, TSH, kreatynina, mocz ogólny i lipidogram)

Następna kontrola 1 raz w roku.

Grupa dyspanseryjna do osiągnięcia hemoglobiny glikowanej poniżej 8%.

Back to top