– Przydatne informacje interwencyjne

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia ofiar przemocy w rodzinie

L.p.Powiat/podmiot prowadzącyNazwa placówkiAdres placówkiTelefon / FaxAdres E-mail
1.Miasto Kraków     Caritas Archidiecezji KrakowskiejSpecjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinieos. Krakowiaków 46, 31-964 Krakówtel. 12 425 81 70, fax.12 644 45 05oodp.krakowiakow@caritas.pl
2.Miasto Tarnów  Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocyul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnówtel. 14 655 36 36, 500 583 047 tel./fax 14 655 66 59  oiktarnow@op.pl osrodek-wsparcia@oik.tarnow.pl
3.Powiat Tatrzański    Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie  ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopanetel. 18 206 44 54, 18 307 09 50, kom. 531 332 394oik.zakopane@op.pl

Telefony interwencyjne

 • Ogólnopolski telefon alarmowy – 112
 • Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 – wsparcie psychologiczne
 • Całodobowy telefon informacyjny dla osób bezdomnych – 987
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 0 801 120 002
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania – 0 801 199 990
 • Ogólnopolska linia telefoniczna „Pomarańczowa Linia” dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki – 0 801 140 068
 • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna – 0 800 120 148
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 0 800 12 12 12
 • Dla kobiet – telefon wsparcia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – (22) 635 93 92
 • Dla kobiet w ciąży – (22) 624 20 68 lub 0 602 285 444
 • Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci – telefon Fundacji Rodzić po Ludzku – (22) 628 11 91
 • Telefon informacji i interwencji Fundacji „Rodzić po Ludzku” – (22) 627 27 03
 • STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją – (22) 621 35 37
 • Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane – telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – (22) 844 14 82
 • La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – (22) 628 99 99
 • Dla rodzin osób zaginionych – telefon Fundacji ITAKA – 0 801 24 70 70 lub 654 70 70
Back to top