– O nas

NZOZ „VENA-Andrychów” Sp. z o.o. udziela nieodpłatnych i odpłatnych świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu zawodowo działań służących zachowaniu lub poprawie stanu zdrowia, a w szczególności:

 • badanie i porada w zakresie medycyny rodzinnej,
 • badanie i porada lekarska w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 • badania profilaktyczne,
 • badania potwierdzające zdolność do wykonywania pracy,
 • leczenie,
 • wykonywanie badań diagnostycznych (EKG, spirometria)
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo – leczniczej,
 • działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
 • wykonywanie szczepień ochronnych i innych działań prewencyjnych w porozumieniu ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,
 • rozpoznawanie i ocena sytuacji społeczno-zdrowotnej rodziny, poszczególnych osób w rodzinie oraz określenie ich potrzeb zdrowotnych,
 • współdziałanie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem chorym i niepełnosprawnym,
 • współpraca w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego i środowiskowo – szkolnego z pielęgniarkami rodzinnymi i środowiskowymi,
 • uczestnictwo w badaniach klinicznych, prowadzonych przez podmioty do nich uprawnione w zakresie zgodnym z prowadzoną działalnością medyczną.
Back to top