– Karmienie piersią

Program:

1. Definicja karmienia piersią.

2. Pierwsze karmienie.

3. Korzyści płynące z karmienia piersią (korzyści dla dziecka)

4. Korzyści karmienia piersią dla matki.

5. jak przystawić dziecko do piersi. Pozycje karmienia piersią.

6. Jak ocenić czy masz odpowiednią ilość pokarmu i co zrobić aby było go wystarczająco.

7. Najczęstsze zaburzenia laktacji.

8. Zastój pokarmu. Przyczyny.

9. Odciąganie, przechowywanie i podawanie pokarmu.

10. Przechowywanie odciągniętego pokarmu.

11. Dieta matki karmiącej.

12. Podstawowe cechy diety matki karmiącej.

13. Na jakie produkty w diecie należy uważać.

14. Używki a karmienie.

15. Rady na kłopoty.


Back to top