– Promocja zdrowego stylu życia -„Bez papierosa”

Program:

1. Cel:

Zwiększenie świadomości pacjenta na temat szkodliwości palenia tytoniu.

Uświadomienie ryzyka powikłań chorobowych związanych z zespołem uzależnienia od tytoniu.

Wskazanie podejmowania skutecznych prób rzucenia palenia poprzez różne inicjatywy, np. leczenie farmakologiczne.

2. Rozmowa z pacjentem na temat:

2.1 Dlaczego palenie szkodzi zdrowiu?

2.2 Jakie są niekorzystne skutki palenia dla palacza?

2.3 Co powoduje bierne palenie?

2.4 Jakie są skutki palenia w czasie ciąży?

2.5 Jakie są korzyści z zaprzestania palenia?

2.6 Co jest najważniejsze w rzucaniu palenia?

2.7 Jakie są sposoby leczenia uzależnienia?

2.8 Jakie są najczęstsze trudności w rzucaniu palenia?

Back to top