– Profilaktyka jodowa – informacje.

ikona

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą siały monitoring poziomu promieniowana w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej: www gov pl/web/paa


Punkty wydawania preparatów jodowych na terenie Gminy Andrychów:

MIASTO ANDRYCHÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przy Basenie” Sp. z o.o., Andrychów, ul. Wietrznego 3 – ogólnodostępny

MIASTO ANDRYCHÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “VENA- Andrychów” Sp. z o.o., Andrychów ul. Starowiejska 17a – ogólnodostępny

MIASTO ANDRYCHÓW
Ochotnicza Straż Pożarna w Andrychowie ul. Rynek16a – ogólnodostępny

MIASTO ANDRYCHÓW
Przedszkole nr 1 w Andrychowie ul. Ignacego Daszyńskiego 14 – dla dzieci i ich rodziny oraz personelu przedszkola

MIASTO ANDRYCHÓW
Przedszkole nr 2 w Andrychowie ul. Metalowców 8 – dla dzieci i ich rodziny oraz personelu przedszkola

MIASTO ANDRYCHÓW
Przedszkole nr 3 w Andrychowie ul. Lenartowicza 36 – dla dzieci i ich rodziny oraz personelu przedszkola

MIASTO ANDRYCHÓW
Przedszkole nr 4 w Andrychowie ul. Włókniarzy 28 – dla dzieci i ich rodziny oraz personelu przedszkola

MIASTO ANDRYCHÓW
Przedszkole nr 5 w Andrychowie ul. Słowackiego 9 – dla dzieci i ich rodziny oraz personelu przedszkola

MIASTO ANDRYCHÓW
Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie ul. J. Dąbrowskiego 2 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

MIASTO ANDRYCHÓW
Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie ul. Włókniarzy 10 a – dla uczniów i ich rodzin oraz personelu szkoły

MIASTO ANDRYCHÓW
Szkoła Podstawowa 5 w Andrychowie ul. St. Lenartowicza 26 – dla uczniów i ich rodzin oraz personelu szkoły

SOŁECTWO BRZEZINKA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezince ul. Słoneczna 5 – dla przedszkolaków, uczniów i ich rodzin, personelu oraz mieszkańców

SOŁECTWO INWAŁD
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “VENA – Andrychów” Sp. z o.o., Filia w Inwałdzie ul. Miła 13 – ogólnodostępny

SOŁECTWO INWAŁD
Ochotnicza Straż Pożarna w Inwałdzie ul. Miła 9a – ogólnodostępny

SOŁECTWO INWAŁD
Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie ul. Wadowicka 79 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

SOŁECTWO ROCZYNY
Ochotnicza Straż Pożarna w Roczynach ul. Bielska 156 – ogólnodostępny

SOŁECTWO ROCZYNY
Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach ul. Szkolna 10 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

SOŁECTWO SUŁKOWICE
Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach Łęgu ul. Beskidzka124a – ogólnodostępny

SOŁECTWO SUŁKOWICE
Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu, ul. Centralna 2 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

SOŁECTWO SUŁKOWICE
Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach Bolęcinie ul. Racławicka 121 – ogólnodostępny

SOŁECTWO SUŁKOWICE
Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Bolęcinie, ul. Racławicka 188 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

SOŁECTWO TARGANICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przy Basenie” Filia Targanice ul. Beskidzka 42 – ogólnodostępny

SOŁECTWO TARGANICE
Ochotnicza Straż Pożarna w Targanicach Górnych ul. Floriańska 2 – ogólnodostępny

SOŁECTWO TARGANICE
Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach ul. Beskidzka 46 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

SOŁECTWO ZAGÓRNIK
Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórniku ul. Skornicka 2 – ogólnodostępny

SOŁECTWO ZAGÓRNIK
Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku ul. Szkolna 12 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

SOŁECTWO RZYKI
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzykach ul. Za Kościołem 1a – ogólnodostępny

SOŁECTWO RZYKI
Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach os. Szczęśniaki 1 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

Back to top