– Program Opieki dla Pacjentów OTYŁOŚĆ U DZIECI

1. Do grupy dyspanseryjnej kwalifikowane są dzieci, które w czasie bilansów zdrowia dziecka 2, 4, 6 latka uzyskały BMI powyżej 97 centyla dla swojego wieku.

2. Celem grupy dyspanseryjnej jest:

a) obniżenie BMI (a nie obniżenie wagi dziecka),

b) zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

c) wdrożenie właściwych nawyków żywieniowych dla dziecka i jego rodziny,

d) promowanie aktywności fizycznej jako formy walki z otyłością.

3. Wizyta wstępna.

Zadania pielęgniarki:

– waga, wzrost BMI, RR

-edukacja zdrowotna (materiały)

– ustalenia zasad  żywienia:

a) piramida zdrowia

b) nauka rozróżniania produktów wysoko i niskokalorycznych,

c) włączenie całej rodziny w pracę z dzieckiem otyłym (zasady postępowania)

– aktywność fizyczna

Zadania lekarza:

– badanie lekarskie z oceną układu sercowo- nauczyniowego, układu kostno-stawowego.

– zlecenie badania laboratoryjnego: morfologia, glukoza, TSH, kreatynina, mocz ogólny i lipidogram oraz  ich interpretacja.

– skierowanie do poradni specjalistycznej w zależności od potrzeb.

I  kontrola za 6 miesięcy.

Zadania pielęgniarki:

– waga, wzrost, BMI, ciśnienie

– rozmowa na temat trudności związanych ze stosowaniem się do zaleceń,

– edukacja:

a) przypomnienie zasad  żywienia,

b) ustalenie kolejnej kontroli w zależności od potrzeb za 6 lub 3 miesiące

c) omówienie aktywności fizycznej

Zadania lekarza:

– badanie lekarskie

– leczenie chorób związanych z otyłością ( nadciśnienie, wady postawy, zaburzenia gospodarki lipidowej, zaburzenia gospodarki węglowodanowej )

– wsparcie w działaniu edukacyjnym,

– kontrola badań laboratoryjnych (morfologia, glukoza, TSH, kreatynina, mocz ogólny i lipidogram)

Następna kontrola 1 raz w roku.

Grupa dyspanseryjna do osiągnięcia BMI poniżej 90 na kolejnych wizytach.

Współpraca z pielęgniarką szkolną w celu pogłębienia edukacji .

Ustalenie kolejnej wizyty kontrolnej za 6 miesięcy.

Back to top