– Program Opieki dla Pacjentów z dną moczanową

Do grupy kwalifikujemy Pacjentów z rozpoznaną dną moczanową i hiperurykemią ( E 79.0) i podwyższonym kwasem moczanowym.

I  Zadania lekarza.

1. Wizyta u lekarza w gabinecie lekarskim – badanie podmiotowe i przedmiotowe (stan skóry i stawów)

2 Skierowanie pacjenta na badania laboratoryjne:

– kwas moczowy,

– kreatynina,

– glukoza

-mocz ogólny

-CRP

-morfologia

i inne badania w zależności od potrzeb oraz ich interpretacja z modyfikacją  dawki allopurinolu.

3 Leczenie farmakologiczne.

4 Skierowanie do specjalisty w przypadku:

– podejrzenia septycznego zapalenia stawu – konsultacja pilna,

– rozpoznanie wątpliwe, np. zapalenie wielostawowe  o innej etiologi

-gdy istnieją podejrzenia choroby układowej,

– początku dny w ciąży, początku dny w młodym wieku (poniżej 25 lat)

– gdy allopurinol jest przeciwwskazany lub źle tolerowany, lub tez okazał się nieskuteczny,

– utrzymanie się objawów i dolegliwości pomimo podania maksymalnej dawki leku,

–  wystąpienie powikłań w tym kamicy moczanowej lub nefropatii moczanowej.

5. Skierowanie Pacjenta do gabinetu zabiegowego.

II. Zadania pielęgniarki

Program prowadzony przez Pielęgniarkę raz w roku.

-zebranie wywiadu dotyczącego przebiegu leczenia (jakie leki pacjent przyjmuje, w jakich okolicznościach, po spożyciu jakich pokarmów następuje napad choroby) występowanie chorób współistniejących- np. cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroby nerek.

Sprawdzenie parametrów życiowych pacjenta: pomiar masy ciała, wzrostu, BMI, ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu cukru, EKG, pomiar saturacji z palca.

– prezentacja metod doraźnego uśmierzania bólu podczas nagłego ataku dny (np. na bolące miejsca przykładać zimne okłady, nie zaleca się ogrzewania i przykrywania zajętych stawów, ponieważ może to spotęgować ból. Ataki dny zazwyczaj pojawiają się w nocy dlatego należy zabezpieczyć chore miejsce przed urazem),

-edukacja pacjenta na temat zmiany trybu życia, która pozwoli na unikanie czynników wywołujących napad dny i prowadzących do progresji choroby.

– edukacja dotycząca:

a) wpływu aktywności fizycznej – regularne ćwiczenia pomagają utrzymać kondycję i pozytywnie wpływają  na stan kości i stawów

b) ważna jest prawidłowa masa ciała (otyłość sprzyja nawrotom choroby ale tez powoduje deformacje stawów, ustalenie diety dla pacjenta,

c) zaprzestanie palenia tytoniu,

d) znaczne ograniczenie spożywania alkoholu,

e) odpowiednie nawodnienie organizmu (około 75% kwasu moczowego wydalana jest z moczem) zwiększenie ilości wypitej wody w drugiej połowie dnia (szczególnie przed pójściem spać).

f) unikanie leków, które powodują wzrost kwasu moczowego

g) kontrola prawidłowej glikemii

h) ograniczenie stresu.

III . Kontrola raz w roku

1. Badania laboratoryjne i ocena stanu klinicznego i współpraca z pacjentem.

2. Ewentualne wykonanie zaleceń z poradni  specjalistycznych celem modyfikacji leczenia farmakologicznego.

Back to top