– Promowanie samokontroli ciśnienia tętniczego krwi w chorobie nadciśnieniowej

Program:

1. Cel:

Uzyskanie lepszej kontroli ciśnienia tętniczego.

Możliwość stosowania mniejszej liczby leków lub zmniejszeniu ich dawek.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Uświadomienie istoty choroby, ryzyka jej powikłań oraz zasad monitorowania.

2. Rozmowa z pacjentem:

2.1 Przedstawienie klasyfikacji przyczyn nadciśnienia.

2.2 Przedstawienie czynników ryzyka oraz objawów choroby.

2.3 Nadciśnienie tętnicze w kontekście promowanego trybu  życia.

2.4 Jak zapobiegać nadciśnieniu tętniczemu.

2.5 Zasady prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Back to top